• q23

VỀ CHÚNG TÔI

Công ty của chúng tôi
 • There are 6 production lines with all full-automatic machines Có 6 dây chuyền sản xuất với tất cả các máy móc hoàn toàn tự động
 • 10+ staff in quality team and 200 employees are here to produce the best products Hơn 10 nhân viên trong đội ngũ chất lượng và 200 nhân viên đang ở đây để tạo ra những sản phẩm tốt nhất
 • In the peak time, 100K pcs LCD modules are completed by roughly 400 employees here per day Trong thời gian cao điểm, các mô-đun LCD 100K chiếc được hoàn thành bởi khoảng 400 nhân viên ở đây mỗi ngày

TRUNG TÂM SẢN PHẨM

Sản phẩm của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Những khách hàng tốt nhất của chúng tôi hợp tác với chúng tôi
Chúng tôi có công nghệ và sản phẩm tốt nhất
 • LG
 • TCL
 • HC
 • DJN
 • ILUX
 • BYD
 • UO
 • TRUNG TÂM TIN TỨC

  Tin tức của chúng tôi
  QUAN ĐIỂMHƠN